VP Van Thio Nih Thil Khuaruahhar Tatakmi A Tuahmi! A Tam Tuk!

Vice President Henry Van Thio nih Biak inn saknak ah a bawmhmi hna
———————————————————————-
1. Ngaphai Pi ( Mara biak inn ) ting 150 kyats

2. Falam peng ( Sial Lam ) Ting 50 kyats

3. Falam peng ( khua rua). Ting 50 kyats

4. Tidim peng ( Sawngdah). Ting 50 kyats

5. Tidim peng ( Presbyterian) Ting 50 kyats

6. Tonzang peng ( Khup doi). Ting 50 kyats

7. Tonzang peng ( Twe Mang khua UPC biak inn ( ting 50 kyats )

8. Mindat peng ( maki am nu Methodist biak inn ( ting 50 kyats )

9. Kaan palet peng ( Ma cia em nu BCM biak in) ting 50 kyats

10. Matupi peng ( Am suai khua PGM biak inn) ting 50 kyats

11. Matupi peng ( Sial tlang khua Shalom biak inn) ting 50 kyats

12. Paletwah peng ( Ing gali kaan Biak inn) ting 50 kyats

13. Sami Myo UPC biak inn ting 100 kyats

14. Thantlang ( TABC Quater ) ting 450 kyats